Pembelajaran Berterusan

Pengajian Bersama Guru Bertauliah

Pengajian Azdan quranic resort

Pengajian Al-Quran yang disediakan AQR adalah merangkumi pembelajaran tajwid,qiraah dan tadabur Al-Quran serta pengajian Agama. Matlamat pengajian Al-Quran AQR ialah melahirkan insan yang memahami AlQuran dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan mereka.

Kursus pengajian Al Quran AQR adalah dikhususkan kepada golongan dewasa dan ditawarkan dalam pelbagai bentuk kursus mengikut modul yang telah disediakan oleh Azdan. Kesemua kursus adalah memiliki tempoh masa tertentu dan secara umumnya pemilihan kelas boleh dipilih mengikut kesesuaian waktu peserta. Misalnya bagi golongan usahawan dan korporat yang kesuntukan masa dengan kesibukan jadual mereka boleh memilih untuk mengikuti kusus pengajian secara mingguan bermula hari jumaat dan berakhir pada hari ahad.

Tajwid

Tajwid bermaksud mengelokkan atau mencantikkan. Manakala dari segi istilah pula tajwid bermaksud suatu ilmu untuk mengetahi cara melafazkan huruf-huruf al-Quran dengan betul (An-Nadawi, 2007).

Qiraat

Iaitu bacaan yang disandarkan bacaan kepada salah seorang daripada imam-imam al-qurra’ yang mana bersambung ( sanad ) bacaan mereka kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Qiraat

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

Tadabbur Al-Quran


Proses pemikiran mendalam, penelitian dan penghayatan terhadap isyarat daripada ayat al-Quran setelah memahami maksud ayat menerusi tafsir. Tadabbur dapat menyingkap rahsia, mukjizat dan tuntutan sebenar al-Quran.

Pengajian fardhu ain

Ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal termasuk Fiqh, Tauhid dan Tasawuf.

Qiraat

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

Tajwid

ilmu yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran dengan benar dan dengan memperhatikan aturan-aturan pengucapan huruf-huruf Arab, tanda baca, dan panjang-pendeknya huruf. Tujuan dari tajwid adalah untuk menjaga kesucian dan kebenaran dalam membaca Al-Quran sehingga pesan-pesan dan makna yang terkandung dalam Al-Quran dapat disampaikan dengan tepat.

Qiraat

ilmu yang berkaitan dengan variasi-variasi dalam cara membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam berbagai cara baca yang berbeda, dan ini menghasilkan berbagai metode baca yang dikenal sebagai qiraat. Contohnya, ada qiraat Hafs 'an' Asim dan Warsh 'an' Nafi 'yang digunakan oleh komunitas Muslim yang berbeda. Studi qiraat membantu memahami beragam cara baca dan arti-arti yang mungkin dalam Al-Quran.

Tadabbur Al-Quran

tindakan merenung, merenungkan, dan memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ini lebih dari sekadar membaca atau menghafal, tetapi melibatkan refleksi yang mendalam dan pemahaman tentang ajaran-ajaran Al-Quran dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur menggali makna dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung perkembangan rohani dan moral.

Pengajian fardhu ain

kewajiban individu dalam Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim secara pribadi. Ini termasuk tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dasar seperti shalat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dengan baik, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim sebagai bagian dari praktek ibadah sehari-hari mereka.

Ada sebarang pertanyaan?

Anda boleh isi form dan terus berhubung dengan wakil kami.

Rakan Kerjasama

© 2024 Exclusive interior. All Rights Reserved.

Apa Keunikannya?

Keunikan 1

Resort pertama di dunia yang mengabungkan pengajian Al Quran dalam suasana ketenangan sebuah pusat peranginan resort.

Keunikan 2

sebuah institusi Madrasah Al Quran berkonsepkan sebuah resort.

Keunikan 3

Turut dilengkapi oleh hubungan sistem rangkaian lebuhraya yang merentasi tiga buah negeri iaitu Negeri Pahang,Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Keunikan 4

kawasan berbukit dengan aras ketinggian 800 meter dari paras laut yang turut diindahkan dengan kehijauan hutan dan aliran air sungai menyediakan suasana dingin alam semulajadi yang hening serta kondusif.